O nás

Prevádzkovateľ portálu

Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. pôsobí od roku 2005 výhradne v oblasti elektronického vzdelávania a testovania a stojí za niekoľkými úspešnými e-learningovými projektami. V roku 2013 bol vzdelávací systém MY e-ducation nominovaný na celosvetové ocenenie World Summit Award.

Spoločnosť založili dvaja spolužiaci zo strednej školy ako nadšenci informačno-komunikačných technológií a moderných foriem vzdelávania.


Ing. Peter Petruš
pôsobí v spoločnosti ako hlavný softvérový architekt

Ing. Jozef Babiak
zabezpečuje operatívu spoločnosti


Cieľom spoločnosti je zavádzať vo firmách efektívne procesy vo vzdelávaní pomocou informačno-komunikačných technológií a moderných celosvetových štandardov v oblasti vzdelávania, čo sa odzrkadľuje na znižovaní nákladov a celkovej efektivite vzdelávania.