O portáli

Polovnickeskusky.sk

Polovnickeskusky.sk je pokračovateľom portálu MY e-ducation (www.e-ducation.com), na ktorom boli úspešne spustené elektronická príprava a elektronické skúšky kandidátov na prvý poľovný lístok na Slovensku.

Polovnickeskusky.sk je teda e-learningový portál zameraný na vzdelávanie poľovníkov. Jeho hlavnou úlohou je teoretická príprava a realizácia skúšok kandidátov na prvý poľovný lístok.

Portál okrem iného slúži na správu a prehľad o kandidátoch, ich príprave a skúškach pre jednotlivé Obvodné poľovnícke komory. Zároveň informuje a prepája všetkých kandidátov na poľovníkov a jednotlivé organizačné zložky Slovenskej poľovníckej komory.